Přihlásit se
      <div class="ui three column left aligned stackable grid contacts">
        <div class="column">
          <h4 class="ui header">Adresa</h4>
          <p>
          Jemnická 1138/1, 140 00<br>
          Praha – Brumlovka Business Center<br>
          budova D, ČR<br>
          <h4 class="ui header">Fakturačné údaje</h4>
          <p>
          NeoTax s.r.o., org. zložka<br>
          Tallerova 4,<br>
          Bratislava, 81102<br>
          <br>
          IČ: 48201235<br>
          ČÚ: 2500830480/2010<br>
          <br>
          Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2833/B , C 215906
          </p>
        </div>
        <div class="column">
          <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d20495.897207405702!2d14.45638!3d50.049072!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xcb909cfc248be8c4!2zT25saW5lUMWZaXpuw6Fuw60gcy5yLm8u!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1535965478827" width="359" height="432" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
        </div>
        <div class="column">
          
</div> </div> </div>

O nás

Na začiatku celého bola naša aplikácia pre prípravu daňového priznania. A potom sa nás naši užívatelia začali pýtať na ďalšie veci, ktoré súviseli (teda, niektoré ani nesúviseli) s daňami. Klasika, nestíham tento rok dane, dá sa s tým niečo? Ako si vybavím daňový domicil? Kde zažiadam o prídavok na dieťa?

Možno to poznáte z vlastnej skúsenosti. Odkladáte vyplňovanie žiadostí, lebo formuláre na stránkach úradov sú písané úradníckym jazykom a nevyznáte sa v nich. Alebo sa vám na úrad nechce, či nemáte čas a zháňať informácie na internete je na dlho.

A tak sme pripravili stránku, kde sme sa pokúsili dať dokopy odpovede na najčastejšie otázky našich klientov. Napísali sme ich v reči, ktorej rozumie aj ten, kto sa s formulárom stretáva prvýkrát. Okrem formulárov tu nájdete aj kalkulačky s položkami s vysvetlením. Všetky fungujú na jednoduchom princípe: iba odpovedáte na otázky a na konci vám pripravíme hotový výsledok.

Okrem toho, už od roku 2014 vylepšujeme naše daňové priznanie, staráme sa o vaše účtovníctvo, a všetky služby, ktoré s tým súvisia.